- Магазин листівок

Оферта

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між продавцем і покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці сайту https://www.postcards.in.ua/  у відповідному розділі кнопки «ПІДТВЕРДИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним і українським законодавству, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.
1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісний Замовлення і за невиконання умов цього Договору.
1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «ПІДТВЕРДИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.
1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони вибирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар і сплатити за нього гроші.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.
3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України, і зобов’язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний: виконувати умови цього Договору виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця; передати Покупцю Товар відповідно до обраного зразком на відповідній сторінці Веб-сайту оформленим замовленням і умов цього Договору; перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі; повідомити покупця про можливу додаткову комісії при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в даному договорі.
4.2. Продавець має право: в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний: своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору; ознайомитися з інформацією про товар, розміщеної на Веб-сайті https://www.postcards.in.ua/  при отриманні Товару у особи, яка вчинила його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.
5.2. Покупець має право: оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.postcards.in.ua/  вимагати від продавця виконання умов цього Договору; на інформування про можливу додаткову комісії при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.postcards.in.ua/  шляхом додавання Товарів в віртуальну корзину за допомогою натискання кнопки «В кошик», або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Веб-сайту https://www.postcards.in.ua/ 
6.2. Термін формування Замовлення до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлений у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.
6.3. Інвойси для оплати виставляються клієнту на пошту, після оформлення замовлення.

ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.postcards.in.ua/. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених в віртуальну корзину і ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.
7.2. Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.
7.3. Покупець може оплатити замовлення в такий спосіб:
Кредитною карткою наступного типу: Visa Visa Electron Mastercard Mastercard Electronic Maestro
Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї карти, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://www.postcards.in.ua/ у відповідному розділі кнопки «ПІДТВЕРДИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом карти Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати і отримання зазначений на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.postcards.in.ua/delivery/
8.2. При доставці Товарів в інші міста України або на території іншої країни, виконуваної іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.
8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом в товаро-транспортної накладної, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і сплаченому Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару та в належному (робочому) стані і якості.

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України» «Про захист прав споживачів» друковані видання належної якості не підлягають обміну, поверненню. При виникненні питань зв’яжіться з нами.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.
10.2. У разі виникнення суперечок, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. По спорах у зв’язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.
10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або в зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно до міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.
11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати Іншим боком Чи це не підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.
11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.
11.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на наступ форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

ІНШІ УМОВИ

12.1. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною.
Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправки повідомлення продавцю про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень і т.д.).
Угода Справжнє угоду користувача регулює порядок роботи сайту, визначає умови використання Користувачами контенту, матеріалів і сервісів цього сайту (Сайт).
Ця Угода є публічною офертою відповідно до законодавства України.
Отримуючи доступ до контенту, матеріалами, сервісів або надаючи дані через форми на Сайті, Користувач вважається приєдналася до цієї Угоди.

1. Умови використання сайту

1.1. Використання контенту, будь-яких матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.
1.2. Користувач має право знайомитися з матеріалами та інформацією сайту, замовляти і купувати товари та / або послуги, що пропонуються на Сайті.
1.3. При наявності технічної можливості Користувач може мати доступ до платних сервісів і розділів Сайту.
1.4. Адміністратор Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати контент, вміст, будь-які матеріали та дані із сайтів, а також змінювати умови цієї Угоди та порядок надання доступу до сайту. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті або оновлення сайту. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання контенту, матеріалів і сервісів Сайту.
1.5. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов’язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
1.6. Всі дані, розміщені або розміщуються на цьому Сайті, знаходяться на ресурсах на території України.

2. Зобов’язання

2.1. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушують російське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері авторського права, інтелектуальної власності, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.
2.2. Використання матеріалів сайту без згоди правовласника не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідна згода Адміністратора сайту або правовласника матеріалів.
2.3. При використанні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Сайт обов’язкове.
2.4. При наявності технічної можливості Користувач може залишати коментарі та інші записи на Сайті. Користувач погоджується, що коментарі чи інші записи не порушують законодавства України, не є екстремістськими, не порушують загальноприйнятих норм моралі та моральності.
2.6. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або виникли втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким вмістом Сайту, товарами або послугами, доступними на Сайті або отриманими через зовнішні сайти або ресурси, або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.
2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.
2.8. Користувач, використовуючи ресурси Сайту, підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

3. Безпека

3.1. Захист ваших даних здійснюється з використанням фізичних, технічних і адміністративних заходів, націлених на запобігання ризику втрати, неправильного використання, несанкціонованого доступу, порушення конфіденційності та зміни даних.
3.2. Заходи забезпечення безпеки включають в себе міжмережевий захист і шифрування даних, контроль физические доступу до центрів обробки даних, а також контроль повноважень на доступ до даних.
3.3. Хоча передача інформації через Інтернет ніколи не є цілком безпечною, ми тим не менше робимо все можливе, щоб захистити ваші особисті дані.

4. Персональні дані

4.1. Сайт повинен вживати таких розумних заходів для захисту персональних даних користувачів і дотримується права суб’єктів персональних даних, встановлені чинним законодавством України.
4.2. Оформлення замовлення на Сайті і надання Користувачем своїх персональних даних адміністрації Сайту, в тому числі через будь-які форми на сайті, висловлюють згоду Користувача на їх обробку (поняття «обробка персональних даних» – відповідно до п.3 ст.3 ФЗ 152 «Про захист персональних даних» ).
4.3. Обробка персональних даних здійснюється з метою виконання Договору (Замовлення Користувача), виключно на території України, з дотриманням чинного законодавства України. Згода дається на термін, визначений терміном виконання Договору. У разі відкликання згоди на використання та обробку персональних даних Користувача, Користувач повідомляє про це Адміністрацію Сайту письмово або по електронній пошті. Після отримання Адміністрацією Сайту даного повідомлення надання Користувачеві послуг припиняється.
4.4. Сайт не має статусу оператора персональних даних. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією угодою.

5. Зміни угоди

5.1. Будь-які зміни угоди в майбутньому будуть розміщені на цій сторінці. При необхідності вам буде надіслано повідомлення електронною поштою.

Закрити
Закрити

Увійти у кабінет

Закрити

Кошик (0)

Cart is empty Кошик порожній